Kursun təsviri

 • AutoCAD ən güclü dizayn və dizayn proqramlarından biridir. Bütün mühəndislik mütəxəssisləri bu proqramı öyrənməlidirlər. Bu kurs sizi daha yaxşı peşəkar AutoCAD Dizayneri və ya Mühəndisi edəcək. Bütün Alətlər və əmrlər aydın şəkildə izah edilmiş və praktik olaraq bütün səviyyəli tələbələr üçün hazırlanmışdır.

  Memarlar, Polad Konstruksiya Mühəndisləri, Mexanika Mühəndisləri, Elektrik və Elektronika Mühəndisləri və İnşaat Mühəndisləri, bu kurs sizə dizayn və layihə biliklərinizi peşəkar şəkildə təkmilləşdirməyə kömək edəcək.


  AutoCAD proqramına giriş 
  ·         Proqramın interfeysi.
  ·         Proqramın üstünlükləri.
  ·         Standart alətlər panelləri.
  ·         Menyu sətiri.
  ·         Status Bar paneli.
  ·         Obyektlərin yerini dəyişməsi.
  Cizginin hazırlanması 
  ·         AutoCAD proqramının əsas təyinatı.
  ·         Mövcud faylın açılması (Open əmri).
  ·         Cizgi fayllarının yaddaşda saxlanması (Save və SaveAs əmrləri).
  ·         AutoCAD fayların tipləri .dwg və .bak.
  ·         Dinamik məlumatların daxil edilməsi.
  ·         Obyekt bağlaması (ObjectSnap).
  ·         Panel Draw (rəsm)
  Obyektlərin əsas xassələri
  ·         Panel Modify (dəyişdirilmə).
  ·         Revizyon Bulud aləti.
  ·         2D primitivləri redaktə etmək üçün əsas əmrlər: fırlanma, obyektin güzgü nüsxəsinin yaradılması, miqyaslama, kəsmə, uzatma, açar.
  Qrafik primitivlər təsvirin əsası kimi 
  ·        AutoCAD proqramında ölçü xətlərinin yaradılması.
  ·        AutoCAD-də ölçü növləri.
  ·        Dimension Style pəncərəsindən istifadə edərək öz yeni ölçü üslublarınızın yaradılması.
  Sadə obyektlər 
  ·         (xətt, düz, dairə, şüa, qövs, hamar xətt, ellips, elliptik qövs) və mürəkkəb obyektlər (polixətt, çoxbucaqlı, düzbucaqlı, görünüş buludu).
  Laylar nədir və onlar nə üçündür? 
  ·         Yeni fərdi layların yaradılması.
  ·         Xətt tipləri,
  ·         Xətlərin rəngi və qalınlığı,
  ·         Tələb olunan xətt tiplərinin yüklənməsi.
  ·         Xətt tiplərinin miqyası.
  ·         Mətn.
  ·         Çoxsətirli mətn.
  ·         Tək sətirli mətn.
  Cədvəlin (Table) yaradılması 
  ·         AutoCAD-in xarici Microsoft Office mənbələri ilə əlaqələndirilməsi.
  ·         AutoCAD-in xarici bitmap mənbələri ilə əlaqələndirilməsi.
  ·         Zədələnmiş faylın yoxlanılması və onun bərpası.
  ·         Blokların yaradılması və istifadəsi (cizginin əsas yazısı misalında).
  Üç ölçülü qrafikanın imkanlarının qiymətləndirilməsi 
  ·         (obyektlərin sərt gövdəli modellərinin misalında)
  ·         3D çevrilmələr.
  ·         3D güzgü.
  ·         3D düzülmə.
  ·         Alt obyektlər.
  ·         Birləşmə.
  ·         Çıxarma.
  ·         Kəsişmə.
  ·         Praktiki nəzərdən keçirmə.
  ·         Bölmə.
  ·         Kənarın redaktəsi, qalınlıq və qabıq.
  Miqyas təyinatı 
  ·         Viewports ilə işlənməsi.
  ·         Çərçivənin və künc ştampının çapa hazırlanması.
  ·         Renderinq nədir?
  ·         Render üçün 3D modelin hazırlanması.
  Praktiki təcrübə 
  ·         Proqramda praktik testlər.
  ·         Cizgilərin çapa verilməsi

Nə öyrənəcəyəm?

 • Autocad ilə yüzlərlə müxtəlif fiqurlar, texniki rəsmlər və memarlıq/inşaat layihələrinin çəkilməsi;
 • Autocad ilə blokların, mebellərin hazırlanması və layihələrin təhlilinin aparılması;
 • Autocad ilə maşın elementlərini modelləşdirilməsi və dizayn edilməsi;
 • Autocad ilə texniki layihəçi kimi işləyə və maket hazırlaya
 • Autocad ilə təbəqə parametrlərinin redaktə edilməsi;
 • Autocad ilə mexaniki/inşaat/elektron mühəndisliyi layihələrinin çəkilməsi;
 • Autocad ilə 2D rəsmlərin çəkilməsi;
 • Autocad ilə 3D rəsmlərin çəkilməsi;
 • Autocad ilə standart çertyojların çəkilməsi;
 • Autocad ilə istehsal çertyojlarının çəkilməsi;
 • Autocad əmrlərini öyrənməklə, sadə elektron sxemlərinin çəkilməsi;
 • Autocad ilə dülgərlik rəsmlərini çəkilməsi;

Tələblər

 • Hazırlıq səviyyəsinin əhəmiyyəti yoxdur

Tez-tez verilən sual

CAD təsvirləri memarlıq dizaynları üçün bina planları, məhsullar, mexaniki təsvirlər, texniki təsvirlər və s. üçün istifadə olunur . AutoCAD əl ilə tərtib etməyi əvəz edir və konsepsiyadan tutmuş tikinti və ya montaja qədər bütün dizayn prosesini asanlaşdırır.

AutoCAD bacarıqları 2D və 3D dizaynları yaratmaq üçün AutoCAD-dən istifadə etmək üçün tələb olunan texniki bacarıqlardır . Bu bacarıqlara çertyojlar yaratmaq, mövcud çertyojları dəyişdirmək və dizaynlarınızı düzgün formatda saxlamaq üçün proqram alətlərindən istifadə etmək bacarığı daxildir.

AutoCAD öyrənsəniz, elektrik mühəndisi, memar, mexanika mühəndisi, CAD tərtibçisi, CAD texniki, inşaat mühəndisi və ya tikinti meneceri kimi işləyə bilərsiniz .

AutoCAD, sənayedə memarlar, layihə menecerləri, mühəndislər, qrafik dizaynerlər, şəhər planlaşdırıcıları və digər mütəxəssislər tərəfindən texniki təsvirlər hazırlamaq üçün istifadə olunan ümumi tərtibat və dizayn proqramıdır.

Memarlar, Memarlıq dizayneri və layihəçi. Elektrik mühəndisi, layihəçi və layihəçi. Elektronika mühəndisi, dizayn və layihəçi. Santexnika dizayneri, HVAC dizayneri, MEP dizayneri. İnteryer dizayneri. Sənaye mühəndisi. İstehsalçı mühəndis. Mexanik mühəndis, layihəçi və layihəçi.

1200 m

Mühazirələr

0

Bacarıq səviyyəsi

Başlanğıc

Başa çatma müddəti

Müddətsiz

Sertifikat

Bəli

Əlaqəli kurslar